Hướng dẫn cách làm hoa voan 9 cánh

Để có lọ hoa voan 9 cánh không quá khó khăn. Chỉ cần có một số vật liệu dê kiếm và qua một số bước đơn giản là bạn có thể làm một lọ hoa voan 9 cánh cực đẹp:

Vật liệu :

– Kiềm để cắt kẽm

– Kéo

– Kẽm ( dùng cả loại kẽm dày và mỏng )

– Vải voan màu

– Chỉ

– Khuôn tròn

– Giây sáp màu

Cách làm :

Dùng khuôn tròn nhỏ để làm 4 cánh nhỏ, khuôn tròn lớn gấp đôi để làm 5 cánh lớn

Lấy một cái ruột viết bi ,uốn dây kẽm xung quanh để tạo hình
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo116 Cách làm hoa voan 9 cánh

Gỡ dây kèm ra ,dùng kiềm kéo thẳng được một hình như sau:
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo117 Cách làm hoa voan 9 cánh

Uốn kẽm vào khuôn tròn nhỏ ,thắt kẽm lại
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo120 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo122 Cách làm hoa voan 9 cánh

Bọc voan quanh khuôn tròn lớn rồi dùng tay kéo cánh hoa ra. Làm được 5 cánh hoa lớn
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo123 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo125 Cách làm hoa voan 9 cánh

Làm tiếp tục với 4 cánh hoa nhỏ
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo128 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo126 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo129 Cách làm hoa voan 9 cánh

Xếp 3 nhuỵ hoa lại với nhau ,thắt chỉ lại rồi bắt đầu cột cánh hoa nhỏ vào nhuỵ
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo130 Cách làm hoa voan 9 cánh

Bumbi- 05-01-2008
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo131 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cánh hoa thứ hai xếp chồng lên cánh thứ nhất ,nhớ thắt chỉ cho chặt . Làm như thế cho hết 4 cánh nhỏ
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo132 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo134 Cách làm hoa voan 9 cánh
Ra được cái hoa như vậy ,dùng giấy sáp màu xanh quấn xung quanh để che chỉ va kẽm lại:
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo135 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo136 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo137 Cách làm hoa voan 9 cánh
Sau đó làm tương tự với cánh hoa lớn:
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo138 Cách làm hoa voan 9 cánh
Dùng 1 cây dài để làm cành, cột bông hoa lên
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo139 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo142 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo143 Cách làm hoa voan 9 cánh
Bumbi- 05-01-2008
Kéo cánh hoa ra và bắt đàu tạo kiểu:
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo144 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo146 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cánh hoa nhỏ bên trong có thể để thẳng hoặc uốn cong tuỳ ý
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo148 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo149 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cuối cùng là làm lá:
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo150 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo151 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo153 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo154 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo155 Cách làm hoa voan 9 cánh
Gắn lá vào cành ,ra được bông hoa hoàn chỉnh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo157 Cách làm hoa voan 9 cánh
Bumbi- 05-01-2008
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo158 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo159 Cách làm hoa voan 9 cánh

Chủ đề: Hướng dẫn cách làm Thủ Công

Huongdan360.com – Hướng dẫn cách làm mọi thứ, bài viết “Hướng dẫn cách làm hoa voan 9 cánh.”

Theo Cách Làm .Net

Từ khóa:

cách làm hoa voanhuong dan lam hoa voancachlamhoavoancach day lam hoa voankem lam hoa voanhuong dan lam hoa huong duong bang voanhuong dan lam hoa hong bang vai voanhuong dan lam hoa bang giai voanhuong dan cach lam hoa vai voanhuong dan cach lam hoa hong bang vai voan

, , ,

Comments are closed.