Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

Những việc mà tôi sẽ làm nếu còn tuổi trẻ (kỳ thật thì tôi đang làm, may quá, vẫn còn kịp)

 • Đầu tư cho sức khoẻ
 • Đọc sách
 • Học trực tuyến trên mạng
 • Du lịch
 • Học nghệ thuật
 • Dành thời gian cho mặt tinh thần

Sách là cả thế giới

 • Đọc sách nhiều lên, 50 cuốn mỗi năm
 • Năm nay đọc dàn trải đa nội dung
 • Năm sau sẽ trau dồi tiếng Anh và đọc sách gốc
 • Dàn đều giữa sách chuyên và sách bồi bổ tâm hồn, kỹ năng sống, tư duy

Đọc sách ntn

 • 1-2 tiếng mỗi ngày, tầm 40 trang
 • Đọc nhanh quá hay chậm quá đều dở
 • Đọc phải có chọn lọc, suy ngẫm, liên hệ, tin và không… bình phán, thấu hiểu…
 • Đọc như một đứa học trò, rồi đến một người bạn hoặc một người đồng bệnh tương liên, tiếp đến là kẻ thù và cuối cùng là đọc như một triết gia
 • www.goodreads.com

Những điều khiến tôi sống tốt hơn:

 • Bớt tivi
 • Ngủ sớm
 • Dậy sớm
 • Bớt đọc báo, tạp chí
 • Tránh xa những thứ hại sức khoẻ
 • Luôn mang theo quyển sách bên mình
 • Chia sẻ thông tin
 • Game ít thôi <(")

Giá trị của nghịch cảnh

Công thức:

Thế mạnh / Năng lực = Tài năng x Đầu tư

Công thức của ng Nhật:

 • Điều bạn thích (1)
 • Điều thế giới cần (2)
 • Điều bạn có thể được trả công (3)
 • Điều bạn giỏi (4)
 • Đam mê = 1 x 4
 • Sứ mệnh = 1 x 2
 • Nghề nghiệp = 2 x 3
 • Chuyên môn = 3 x 4
 • Hoàn hảo = Tất cả 1 x 2 x 3 x 4

Nâng cao tự học và kho sách của Tác Giả

=> Sẽ tham khảo thường xuyên