Brain Out

 • Hình vẽ và bố cục đơn giản
 • Gameplay nằm ở Logic và Troll
 • Có phá cách trong suy nghĩ và tưởng tượng, đúng với Brain Out
 • Tận dụng được tài nguyên và thao tác của điện thoại để phối hợp ra nhiều trick
 • Không quá khó nhưng lại hiệu quả
 • Có một phần nhớ lại thời “Đuổi hình bắt chữ”
 • Âm nhạc là một điều có thể chú ý và đầu tư
 • Tăng thêm 1 2 game bên lề???
 • Cho phép điều khiển Rung và Âm
 • Phản hồi? Có thể đưa phản hồi vào trực tiếp hơn trong game?
 • Ngôn ngữ? Khá thú vị ở điểm này
 • Cho xem được lịch sử > Tại sao không cho share được thành tích > Khuyến khích bằng cách cho thật nhiều “Key”
 • Ranking, High Record?
 • Sự đùa vui về câu hỏi, cùng là câu đó nhưng việc khác, xoáy một tầng khác
 • Những câu joke, iq, đùa, và out-mind ở trên thế giới
 • Góc rộng cho quảng cáo… Tiềm năng để ăn quảng cáo cực cao

Chấm điểm

 • Giá trị gameplay 7
 • Giá trị hình ảnh 6 +1 (đơn giản nhưng phù hợp và hiệu quả)
 • Giá trị khám phá 10
 • Giá trị tương tác người chơi 0
 • Giá trị chơi lại 7
 • Giá trị chơi tiếp 6