Hunter Assassin

 • Trị số quan trọng: kim cương + nâng cấp nhân vật + VIP
 • No Ad cũng là 1 cái
 • Cày mỗi dòng để có kim cương
 • Chế độ chơi steath, hit and run
 • Bot có khả năng alert, chạy quanh 1 hướng nhất định
 • Chưa biết các màn về sau như nào (độ nhạy, xoay người, ảo lòi của bot)
 • Có quest
 • Có xem video để lấy quà
 • Độ khó của dòng xoay quanh?
  • Số lượng địch
  • Mật độ của địch
  • Độ nhạy của địch
  • Sự hạn hẹp và hiểm của map
  • Tốc độ của địch lẫn ta
  • Tầm nhìn và xoay của địch
  • Sự ảo diệu của một số con Bot về sau, có thể đi vòng, ép góc, bắn nhanh, thính hơn…