Stickman Legends

 • Nhiều nhân vật, mỗi nhân vật 1 vk, 1 bộ chiêu tăng tiến được về dmg và hình ảnh
 • Có vẻ là game dịch
 • Có vẻ là hàng tàu
 • Đi màn
 • Daily login
 • Vàng và Kim Cương
 • Có cửa hàng
 • Thử thách tựa như nhiệm vụ
 • Có Save, Archivement, VIP…
 • Game đi ngang, hình ảnh đen, có action, bot bình thường
 • Skip, Stamina…
 • Thú cưng? Trùng sinh? Sự kiện?
 • Bảng kỷ lục