Truyencv

Ưu:

 • Có login
 • Profile + đậu + xu…
 • Có hệ thanh toán
 • Danh sách truyện
 • Tủ truyện cá nhân nhưng ko thực sự hiệu quả, không có sync lên tài khoản của web
 • Chat chit
 • Thông tin
 • Có bộ search, lọc
 • Chỗ để ăn tiền và quảng cáo rất nhiều, xem như 1 chap truyện là 1 page
 • Cái hay là ở giai đoạn đầu có thể tạo lập được dàn converter và theo trend của truyện chữu

Khuyết:

 • Chưa tích hợp game vào
 • Bộ filter search còn nhiều điểm để cải thiện
 • Không có sự đi lên tiếp mà dừng lại ở mức độ bảo trì
 • Bị ảnh hưởng bởi trend chuyện chữ và chất lượng chung của converter cũng như thị hiếu người đọc