HomeEscape

Nhận xét

Ưu

 • Có thể lưu tiến trình bằng tài khoản FB
 • Nguyên lý game là CandyCrush + Decorating
 • Gameplay ổn, hình ảnh đẹp, đầu tư vào các bức vẽ và animation
 • Có nhiều điểm riêng và chất trong nét vẽ, xây dựng nhân vật, động tác
 • Động tác cười hiền hoà và tán thưởng của nhân vật rất đáng học hỏi
 • Có sự thú vị ở các Event riêng lẻ, challenge, Bonus, Ranking
 • Khi hết Event thì mọi thứ quy về bên Decorating, đây là động lực duy nhất để thúc người chơi, hoặc chỉ đơn giản là muốn sang màn giải trí
 • Độ rộng của nhà cửa, các căn phòng, sân vườn… là độ kéo của nhà sản xuất nhưng cũng có thể gây nản
 • Tầm 30’ được 1 mạng, tối đa 5 mạng, có thể mua bằng Gold. Cảm giác thật ra là vừa phải, không quá lâu cũng ko quá chóng
 • Có tương tác nhất định kiểu hội nhóm và Ranking với ng chơi khác
 • Có phong cách riêng và đi theo 1 dàn game liên quan
 • Pha trò khá nhiều, vui, nhưng thiếu độ chất và những lý thú bất ngờ hơn. Có vẻ hơi quá nhẹ nhàng, hoặc đây là phong cách của nó
 • Số giờ chơi không thấp, giữ khách ở 150 dòng, tầm 50 giờ chơi là có thể

Nhược

 • Độ rộng của nhà cửa, các căn phòng, sân vườn… là độ kéo của nhà sản xuất nhưng cũng có thể gây nản
 • Có cảm giác bị ép đi theo các giải pháp bằng tiền, sau này đã đổi thành quảng cáo miễn phí.
 • Hơi câu kéo trong các sự kiện, gây ức chế nhẹ
 • Sau khi hết event thì hơi chênh vênh

Chấm điểm

 • Giá trị gameplay 8
 • Giá trị hình ảnh 9
 • Giá trị khám phá 7
 • Giá trị tương tác người chơi 3
 • Giá trị chơi lại 6
 • Giá trị chơi tiếp 6