Bye bye Monsters

Nhận xét chung

 • Copy của Archero
 • Các icon to rõ, bối cục được thiết kế lại tốt hơn
 • Về cơ chế và thiết kế quái thì gần như copy toàn bộ

Ưu

 • Có sự đi lên về cấu hình: tròn, đẹp, to và dễ bấm
 • Khắc phục rất nhiều yếu tố kém của Archero: thêm skill, thêm chất nhân vật, bớt random, quảng cáo bắt buộc đỡ đi một phần, cảm giác điều khiển không dính, áp lực gold nặng nề, farm lại chậm…

Nhược

 • Nếu biết làm vũ khí đặc sắc hơn thì sẽ rất tuyệt vời

Chấm điểm

 • Giá trị gameplay 7
 • Giá trị hình ảnh 7
 • Giá trị khám phá 6
 • Giá trị tương tác người chơi 0
 • Giá trị chơi lại 7
 • Giá trị chơi tiếp 6