Những điều nên làm:

  • Tập thể dục
  • Ăn chay
  • Những thời gian tập trung cao và có độ dài nhất định (thiền, ngồi tự ngẫm, suy tư, đi bộ…)
  • Đọc sách
  • Học ngôn ngữ
  • Học nghệ thuật