Communication

Làm thế nào để kết giao với người lạ Rèn luyện bản thân: Trở ngại tâm lý và sự nghĩ thái quá của bản thân Vượt qua tâm lý thất bại, đã từng thất bại aka MẶT DÀY Gần gũi nhưng phải xét đoán và điều tiết khoảng cách, vì mỗi người có phạm vi cá nhân riêng Điều tiết sự cân bằng: giữa nói và hỏi, giữa khen và chê, giữa nhường và lấn. [Read More]