Brain Out

Brain Out Hình vẽ và bố cục đơn giản Gameplay nằm ở Logic và Troll Có phá cách trong suy nghĩ và tưởng tượng, đúng với Brain Out Tận dụng được tài nguyên và thao tác của điện thoại để phối hợp ra nhiều trick Không quá khó nhưng lại hiệu quả Có một phần nhớ lại thời “Đuổi hình bắt chữ” Âm nhạc là một điều có thể chú ý và đầu tư Tăng thêm 1 2 game bên lề? [Read More]