How to become the Great Wish Maker [2020-03-17]

Ý thức bản thân 4 cú nhảy vượt rào: Tin tưởng rằng mình thực sự ý thức được bản thân Ai đó biết mình rõ phải đồng ý với điều đó để chứng thực niềm tin và tăng thêm niềm tin Tin tưởng rằng mình sẽ tiếp tục tăng lên sự ý thức đó trong cuộc sống và trong tương lai Người đánh giá mình phải đồng ý với điều đó để chứng thực niềm tin và tăng thêm niềm tin Người hướng nội và tự xét: Nếu sự tự xét thiếu chứng thực mà quá nhiều chủ quan và tác động từ bên ngoài, sẽ gây cực nhiều tiêu cực: áp lực và tuyệt vọng, ko hài lòng về mọi mặt Những vòng luẩn quẩn của cuộc sống: càng khó càng hướng nội, càng hướng nội càng khó Hiểu được giá trị và ý nghĩa của mất mát, thất bại… hơn là nhìn vào sự thiếu hụt thành công. [Read More]

Game and Good [2020-03-14]

What - Game là gì? Trong tiếng Đức một “game” là bất kỳ hoạt động nào nhằm mục đích tạo ra sự hài lòng, thỏa mãn mà không có chủ định. Theo định nghĩa này thì mọi hoạt động tạo ra sự hài lòng đều có thể được gọi là “game” Theo định nghĩa cụ thể hơn mà mình nghe được từ anh James thì ở đây, game với hình ảnh những trò chơi giải trí, tách biệt với mọi hoạt động giải trí khác, nó có luật When - Khi nào ta chơi game? [Read More]

Process [2020-03-14]

Quy trình và điểm làm mượt Một việc khi cần phải qua quá nhiều team và layer thì cần những điểm trung gian để làm mượt nó, ở đây là các Pusher Nó không thể không cần Pusher, nhưng nó lại không nên quá nhiều vì sẽ bị mất hiệu quả khi qua ngưỡng nhất định Nó sẽ đặc biệt hiệu quả khi tất cả đều năng động và chú trọng, nếu không, mọi điểm đều có thể là blocker hoặc bottle neck Thứ nhất, không nên là bottle neck, nếu có bottle neck thì có nghĩa chúng ta đang thiếu ng hoặc thiếu trình, hoặc tệ hơn là quy trình đã phân giải sai Thứ hai, dù là blocker, hãy chủ động ở cả mảng push và mảng xử lý. [Read More]

Things to do [2020-03-14]

Những điều nên làm:

  • Tập thể dục
  • Ăn chay
  • Những thời gian tập trung cao và có độ dài nhất định (thiền, ngồi tự ngẫm, suy tư, đi bộ…)
  • Đọc sách
  • Học ngôn ngữ
  • Học nghệ thuật