Baro's Adventure

Ngoáy Dậy sớm vào lúc 4h Lò mò đường nhìn nhìn nhẩm nhẩm, cao lắm là nhớ được 3 cái khúc cua Đã mù hướng, mù đường còn nhớ kém Đi hoá ra lại nhanh, tới nơi muộn 10’ Làm đại chai nước và cái bánh lót dạ, hóa ra lại sáng suốt vô cùng Lần đầu tiên đi phượt đúng nghĩa, như một thằng a-ma-tơ Nhìn chuẩn bị của mọi ng thì thấy hâm mộ voãi: xe bảo dưỡng tốt, bánh, xăng, nhớt đầy đủ. [Read More]

Tâm đắc và ghi chú (2)

TED Tránh những điều kém ngữ duyên: mách lẻo phán xét tiêu cực phàn nàn đổ thừa dối trá độc đoán Đi theo những giá trị cốt lõi: Honestly: be clear and straight Authenticity: be yourself Integrity: be your word (nói được làm được, trung thực, chính xác) Love: wish them well Những công cụ: Register: Giọng nói có thể từ mũi, cổ, ngực, bụng. Hãy tập để nó đi ra từ ngực, sẽ có trọng lượng Timbre: Âm sắc, cách mà âm thanh của bạn gây cảm giác (hãy như Sô Cô La nóng) prosody: Giai điệu Pace: tốc độ, chậm, chắc, không ah uhm. [Read More]

Tâm đắc và ghi chú (1)

Mah Notes Bản quyền: James Bach Bạn không đảm bảo chất lượng chỉ bằng việc kiểm thử Rất dễ để hình dung rằng bạn, một QA, là Guardian Of The Ga… Quality. Nhưng chú ý kĩ: bạn không tạo ra chất lượng, cũng không lấy nó đi. Ai đó có thể nói: “Mày đã huỷ nguyên cái sản phẩm”. Sự thật là: cái sản phẩm đó đến tay của bạn thì nó vốn đã nát bét rồi. [Read More]